PEHLI NAZAR SANTHALI SONG LYRICS

 PEHLI NAZAR SANTALI SONG  LYRICSSong - Pehli Nazar
Singer & Lyrics - Bhim chandra Marandi
Music - Hemant Kujur
Cast - Gourav & Sohini
Director - Bhim chandra marandi
Producer - Monika Marandi
Uploded By - Santal India Youtube Channel


Pyar Pyar Pyar Pyar
Pyar Kiya re
Pehli nazar mein 
Tujhe dil diya re

Pyar pyar pyar pyar
pyar kiya re 
Pehli nazar mein
Tujhe dil diya re

Banuh tinga motor gadi
Banuh Tinga car
Aam dular lagit gati
menah tinga pyar

Banuh tinga motor gadi
Banuh tinga car 
Aam dular lagit gati
Menah tinga pyar

Pyar pyar pyar pyar
Pyar kiya re
Pehli nazar mein
Tujhe dil diya re

Pyar pyar pyar pyar
Pyar kiya re
Pehli nazar mein 
Tujhe dil diya re

Aming imam amem jogao
Inja mone do
Chet em chekai amem badai
Onte ona do

Aming imam amem jogao
Inja mone do
Chet em chekai amem badai
Onte ona do

Dular dular dular dular
dular hui en go 
Puilu nepel re inja 
Mone aah en go

Dular dular dular dular
Dular hui en go
Puilu nepel re inja
Mone aah en go

Amem hekke bang se che en
Kosto banu aah 
Ek tarfa pyar ka 
Baat nirala 

Amem hekke bang se che en
Kosto banu aah
Ek tarfa pyar ka 
Baat nirala

Dular dular sari dular 
Dular hui en go
Puilu nepel re inja 
Mone aah en go

Dular dular sari dular 
Dular hui en go
Puilu nepel re inja
Mone aah en go

Banuh tinga motor gadi
Banuh tinga car
Aam dular lagit gate
Menah tinga pyar 

Banuh tinga motor gadi
Banuh tinga car
Aam dular lagit gate 
Menah tinga pyar

Pyar pyar pyar pyar
Pyar kiya re
pehli nazar mein
Tujhe dil diya re

Pyar pyar pyar pyar
Pyar kiya re
Pehli nazar mein 
Tujhe dil diya re 

THE END 
No comments

Theme images by kamisoka. Powered by Blogger.